Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Reflexní prvky chrání Váš život!

Akce Městské policie pro žáky s tělesným postižením se uskutečnila v jídelně naší školy. Preventistky rozdaly žákům reflexní prvky na oblečení, hole i vozíky.
Zároveň žáky poučily o bezpečném chování.

Mgr. Hana Slapničková
1723c3f05cdf646184fedde47d6c42c3dbbde93b