Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Ovocná výzva

I žáci 8. AS plnili 1. úkol v Recyklohraní.

I žáci 8. AS s p. učitelkou Prokopovou plnili 1. úkol v Recyklohraní.

foto: Mgr. Ludmila Prokopová

1723c3f05cdf646184fedde47d6c42c3dbbde93b