Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školní jídelna

Součástí školy je školní jídelna. V jídelně je zaměstnaná 1 kuchařka na plný úvazek, 1 kuchařka na poloviční úvazek, vedoucí školní jídelny a chodí k nám na výpomoc učni z učiliště v Palachově ulici v Mostě, kteří zde tímto vykonávají kuchařskou praxi (denně jsou přítomni dva učni). Pokud není personál školní jídelny někdy úplný, musíme změnit jídelníček a uvařit méně náročné jídlo.

Školní jídelnu průměrně navštěvuje asi 90 strávníků; z toho je asi 50 zaměstnanců a 40 žáků. Od této zvláštní skladby strávníků se odvíjí počet zaměstnanců školní jídelny; normativ se počítá pouze z počtu stravovaných žáků. Školní jídelna umožňuje žákům, kteří jinak neobědvají ve ŠJ, chodit na obědy pouze v den odpoledního vyučování, takže počet strávníků se tento den vyšplhá i nad 100.

Naše školní jídelna povoluje tyto typy plateb za stravné: inkasem přes sporožirové účty u České spořitelny, zálohově z jakéhokoliv peněžního ústavu, hotově u vedoucí školní jídelny. Přeplatky se vracejí 1x ročně, vždy po skončení školního roku.

Výše stravného je stanovena podle věku strávníků:
  • 22,- Kč u žáků do 6 let,
  • 25,- Kč žáci od 7 do 10 let,
  • 27,- Kč žáci od 11 let do 14 let,
  • 30,- Kč žáci od 15 let a zaměstnanci školy.

Školní jídelna neprovozuje vedlejší hospodářskou činnost, proto k nám nemohou chodit cizí strávníci.

Ve školní jídelně se vaří pouze 1 druh oběda, který se skládá z polévky, hlavního jídla a pití, dle aktuální nabídky zařazujeme také ovoce, zeleninu, salát nebo moučník. I když se občas snažíme obměnit technické vybavení kuchyně, moc se nám v tomto nedaří z finančních důvodů, a proto se vaří klasickým způsobem ,tzn. vaříme na kamnech, polévku na elektrické stoličce, pečeme v elektrických troubách, kynuté i bramborové knedlíky se vaří ve vodě, smažíme v pánvi. Přesto dbáme na výživové normy, na správnost technologického postupu při přípravě pokrmů, na hygienu provozu a na bezpečnost práce.

Obědy jsou vydávány samoobslužným způsobem ve třech časech: po 4., po 5. a po 6. vyučovací hodině, a to vždy za učitelského dozoru.

Jídelna je vybavena moderním nábytkem (stoly s dřevěnou deskou, židle z pevného barevného plastu).

Chod školní jídelny se řídí provozním řádem, který je k dispozici ve školní jídelně.