Archiv: !

Drakiáda

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.Drakiáda na naší škole proběhla pod vedením p.uč. Mgr. Kubíkové Dáši a p.uč. Šaškové Lenky ve dvou dnech.

23.10. vystavovali žáci v hale školy své vlastnoručně vyrobené draky pro spolužáky, 24.10. proběhla pouze promenáda draků před školou z důvodu nepříznivého počasí. Přesto se někteří žáci snažili své draky vznést do vzduchu.

Drakiády se zúčastnilo aktivně 60 žáků.

Foto: Mgr. Kubíková Dáša a Mgr. Horňáková Ivana