Archiv: !

Čisté město a jeho okolí

Charakteristika projektu: Úklid okolí školy, školního pozemku:
- získání povědomí o hodnotě životního prostředí bez odpadků,
- získání bližšího vztahu k okolí místa, kde žáci žijí,
- prevence proti znečišťování životního prostředí odpadky,
- rozvíjí dovednost chránit své zdraví a podílet se na ochraně životního prostředí,
- rozvíjí dovednost dodržování bezpečnosti a hygieny práce.


24.10.2008 se uskutečnil na naší škole školní projekt Čisté město a okolí. Cílem projektu bylo uklidit v okolí školy a na zahradě odpadky. Počasí nám sice nepřálo, ale akce se vydařila. Celkem se zúčastnilo … 12 tříd.
Žáci s nadšením uklízeli a sebrali velké množství odpadků /papíry, plastové láhve, igelity, koberec, boty, nedopalky od cigaret, atd./, které do přírody nepatří. Akci podpořil Český svaz ochránců přírody, který zúčastněným třídám v projektu věnoval plakáty s chráněnými živočichy.

Mgr. Jana Hofferová