Archiv: !

Čertice zdobí stromeček

Charakteristika projektu: Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:
- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,
- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc
- pomáhá primární prevenci rizikového chování,
- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,
- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.

Pod vedením p.uč. Kubíkové Dáši a p.uč. Jelínkové Kateřiny ozdobily Čertice vánoční stromek spolu s osmi třídami.....


Foto: Mgr. Ivana Horňáková