Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Adventní zpívání pod stromkem

Charakteristika projektu: Zpívání vánočních písní, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- podporuje pozitivní vztah k tradicím a lidové slovesnosti,
- upevňuje osvojování cizího jazyka,
- posiluje sociální chování a sebeovládání.