Archiv: !

Třídění odpadu - anketa

V měsíci září proběhl na naší škole projekt Třídění odpadů. Cílem projektu bylo zjistit, zda občané třídí odpad. Žáci s pomocí učitelů vymysleli dotazníky nebo otázky do ankety pro občany našeho města. Do projektu se zapojily tyto třídy:
5. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. C, 9. B a 9. C.
Na otázky odpovědělo 148 občanů. Odpad třídí 96 občanů, tj. 65%, někdy třídí 13 občanů, tj. 9% a odpad netřídí 39 občanů, tj. 26%.

Mgr. Hofferová Jana

Foto: Mgr. Kubíková Dáša
Mgr. Kuřáková Zlata
Šašková Lenka