Archiv: !

Příprava na povolání

Kam a na jaké učiliště? Jedna z možností: Střední škola technická , Velebudice.

Již třetím rokem umožňuje SŠ technická ve Velebudicích žákům naší školy, aby se v rámci polytechnické výchovy seznámili s provozem, dílnami a celkovou atmosférou této střední školy.

Kurz polytechnické činnosti je prováděn v prostorách SŠ technické a je poskytován bezúplatně. Nabízí příležitost poznat učiliště do větší hloubky, než je tomu v případě, kdy se budoucí absolventi seznamují se školou v rámci Dne otevřených dveří.

Obsahem polytechnické výchovy jsou základy ručního obrábění dřeva a kovů, základy strojního obrábění a pro děvčata základy šití a vaření. Praktické činnosti se zúčastní žáci 8.tříd a následující školní rok pokračují v rozvíjení praktických dovedností jako "deváťáci". Žáci 9.tříd si již mohou podávat přihlášku do učebního oboru a pokračovat v získávání odborných znalostí na vyšší úrovni - na úrovni středoškolského vzdělávání.

Nabídka učebních oborů se neustále rozšiřuje. V současné době si mohou chlapci podat přihlášku do učebního oboru truhlářské a tesařské práce nebo práce zednické. Dívky pak do učebního oboru provoz domácnosti (dvouletý učební obor). Ostatní učební obory jsou tříleté a absolventi obdrží po úspěšném zvládnutí závěrečných zkoušek výuční list.

SŠ technická však našim žákům nabízí možnost podat si přihlášku do učebních oborů ( např. operátor skladování), které dříve navštěvovali pouze žáci běžných základních škol.

Naši žáci, kteří prošli kurzem polytechnické výchovy, těchto možností využívají a většina z nich je úspěšná.

Mistři odborného výcviku, pod jejichž vedení kurz probíhá, žáky naší školy chválí, protože ze školy mají potřebné pracovní návyky a nebojí se pracovat. Chlapci a děvčata, kteří prošli polytechnickou výchovou, si vyzkoušeli, že jsou schopni požadavky kladené na učně této školy zvládnout a že se rozhodně mezi ostatními učni a studenty neztratí.

Mgr. Simona Průšová - výchovná poradkyně
Foto: Lenka Šašková