Archiv: !

Den médií

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti:
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím:
l. novin a časopisů
2. fotografií
3. televize a rozhlasu
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení,
- vede k porozumění obsahu sdělení,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat.

Žáci ze 7.B, 7.D, 8.A, 9.A a 9.C předvedli na společném setkání dne 27.2.2009 výsledky své práce v hodinách Informatiky, která se týkala sdělovacích prostředků,mediálních sdělení,....
Pod vedením učitelů Informatiky vytvořili různé typy mediálních sdělení za pomoci různé techniky. Úroveň jednotlivých prezentací byla na vysoké úrovni.

Mgr. Lenka Brunnerová