Archiv: !

Masopustní rej

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.


V tělocvičně školy dne 27.2. v 10.00 hod.se sešli žáci z 20 tříd, aby předvedli své masky. Maskování bylo tak dokonalé, že v mnoha případech bylo těžké rozlišit žáka od učitele.
Asi 80 masek prošlo všemi patry, kancelářemi a školní jídelnou.

Mgr. Lenka Hurtová
Foto: mgr. Lenka Brunnerová