Archiv: !

Velikonoční výstava

Charakteristika projektu: Výrobky s velikonoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).

Všichni žáci naší školy spolu se svými učiteli připravili krásnou podívanou v podobě tradiční Velikonoční výstavy, která je otevřena i pro veřejnost. Výstava proběhla 7. dubna v hale školy a bylo se opravdu na co dívat. Podívejte se i vy na záložku Fotogalerie.

Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Alena Niklová, Mgr. Lenka Brunnerová