Archiv: !

Slet čarodějnic

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.

Každoročně v dubnu se na naší škole koná Rej čarodějnic.

Letos nám přálo téměř bezdeštné počasí, a proto naše čarodějnice rejdily na travnatém hřišti před školou a soutěžily v disciplínách , jako je přelet s koštětem nad městem, hod koštěpem, atd.

Čarodějničtí učňové se rozdělili do 5 formací, které vedli čarodějničtí mistři z 9.C. A kdo zvítězil? Každý, kdo se zúčastnil.
Trať závodu připravila p.uč. Lenka Šašková se svými žáky, diplomy vytvořila p.uč. Miluše Vondráčková a vše zorganizovala p.uč. Mgr. Dáša Kubíková.

Foto: Mgr. Ivana Horňáková