Archiv: !

Dáma

Charakteristika projektu: Stolní hra Dáma:
- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,
- podporuje zdravou soutěživost,
- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.


Aprílový turnaj v Dámě proběhl na naší škole dne 1.4. pro žáky 6. - 9. tříd pod vedením p. uč. Mgr. Lenky Hurtové a Lenky Šaškové. Celkovým vítězem se stal František Juščák z 8. třídy.

Foto: Lenka Šašková a Mgr. Lenka Hurtová