Archiv: !

Přírodní společenstva

Charakteristika projektu: Každá třída se během jednoho týdne zaměří na jedno přírodní společenstvo (les, louka, zahrada) a připraví pro ostatní třídy prezentaci:
- vede žáky k budování pozitivního vztahu k přírodnímu prostředí a posiluje ekologické vědomí,
- vede žáky k pochopení důležitosti péče o přírodu,
- rozvíjí estetické vnímání přírody,
- rozvíjí praktické dovednosti při práci s přírodními materiály,
- vede k uvědomování si vlivu lidských aktivit na změny v krajině,
- vede k používání základních pojmů z různých oblastí, využívání informací v praktickém životě,
- podílí se na ochraně životního prostředí.

Ve čtvrtek 28. 5. se uskutečnila ve velké tělocvičně prezentace projektů na téma: Les, Louka, Zahrada. Do projektu se zapojilo 13 tříd ze ZŠ speciální a ZŠ praktické. Žáci prezentovali svoje práce. Měli připravená výtvarná dílka, básně, říkanky a ukázky na PC. Žákům i učitelům patří velké poděkování za velmi pěknou práci. Pro žáky tato prezentace byla velkou inspirací do dalších aktivit.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: Mgr. Ivana Horňáková