Archiv: !

Lehkoatletický čtyřboj

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.

Dne 13.5.2009 se naši vybraní žáci a žákyně zúčastnili okresního kola speciálních škol v atletickém čtyřboji.

Za mladší žáky nás zastupovali: Jiří Miškanič, Petr Hábl a Jaroslav Pospíšil ze 4 . a 5. tříd
Za starší žáky Pavel Kováč, David Střihavka a Michal Tipan z 8. tříd
Za mladší žákyně Zuzana Suková a Kristýna Olahová ze 4. a 5. tříd
Za starší žákyně Lucie Remutová, Denisa Streiftauová a Romana Tomková z 8. a 9. tříd

Naše škola se v celkovém pořadí škol umístila na krásném 2. místě.

V jednotlivých disciplínách získali naši žáci a žákyně několik diplomů, medailí i věcných cen.
Pavel Kováč se umístil na 1. místě v celkovém hodnocení starších žáků a získal tak postup do krajského kola. Držme mu palce!!!

Všem žákům bych tímto chtěla poděkovat za jejich účast a reprezentaci naší školy a za velmi pěkné výsledky, kterých v soutěži získali. Jednotlivé diplomy si můžete prohlédnout na nástěnce na hlavní chodbě.

Alena Niklová