Archiv: !

Turnaj ve vybíjené a minikopané

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- posiluje vůli jednotlivců,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.

Ve čtvrtek 4. 6. 2009 se na naší škole konal turnaj ve vybíjené ZŠ praktických z okresu Most pro družstva dívek. Naše škola, který turnaj pořádala, se umístila na pěkném 2. místě. Družstva dívek vybojovala diplomy a pěkné ceny. I když nám počasí nebylo zcela nakloněno, přesto turnaj proběhl ve sportovním duchu a na všech dívkách bylo znát zapálení pro hru.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zúčastněným školám a hlavně všem dívkám ze 7. – 9. ročníků naší školy za sportovní výkony.
Za naši školu bojovaly tyto dívky: Lucka Remutová a Lucka Šanderová ze tř. 8.C, Míša Kotová a Lenka Karasová ze tř. 9.A, Monika Jašminská a Míša Fořtová ze tř. 9.C, Monika Hitmanová ze tř. 9.B, Alena Gregorová a Emila Tokárová ze tř. 7.A, Adéla Michálková a Denisa Streiftauová ze tř. 8.B a Andrea Heráková ze tř. 7.C.
Doufáme, že se příští školní rok opět sejdeme v hojném počtu a že dívky z devátých ročníků, které se letos turnaje účastnily naposledy, si z něj odnesly jen ty nejlepší zážitky.

Alena Niklová