Archiv: !

Využití PC - soutěž

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí:
- vyhledávání potřebných informací,
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu,
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací,
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu.

Soutěž Využití PC proběhla 29. 5. 2009 v učebnách PC 1 a PC 2 a byla určena pro žáky 6. – 9. ročníků Základní školy praktické.
Žáci si prověřili své znalosti a dovednosti z bezpečného používání internetu a jeho využití pro své potřeby, dále ze součástí hardwaru a ostatních komponentů počítačových sestav.
Nejprve proběhlo promítání krátké prezentace a filmu o historii počítačů za účasti všech soutěžících, pořadatele soutěže p. uč. Raka a studentů SOŠ InterDACT, kteří zde uskutečňují souvislou praxi. V druhé části soutěže se žáci rozdělili do soutěžních skupin po dvou žácích z každé třídy. Test byl rozdělen na 2 části (součásti hardwaru a internetová bezpečnost). V první části žáci museli podle obrázku označit správnou odpověď. K vypracování druhé části mohli použít internet, a to především stránku školy, kde většinu správných odpovědí mohli najít.
Na 1. místě se umístili Roman Mora a Petr Tokar z 8. C
Na 2. místě se umístili Karolina Trlicová a Miroslav Něměček z 9. C
Matěj Lafek a Jan Málek ze 7. A
Na 3. místě se umístili Lucie Martínková a Marián Wurdák ze 7. B
Lukáš Kirvej a Jiří Hábl z 6. B
Radek Suk a Martin Mora z 6. A

Napsali: Lenka Mičundová a Petr Šafránek – studenti SOŠ InterDACT
Foto: Lenka Mičundová, Mgr. Ivana Horňáková