Archiv: !

Školáčkův speciál

Charakteristika projektu: Tvorba a vydávání školního časopisu, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,
- přispívá k využívání vlastních schopností při týmové práci,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat,
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti,
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.


Historie:
• Školní časopis založili ve školním roce 2001/2002 žáci tehdejší 8.třídy pod vedením jejich třídní učitelky Mgr.Lenky Brunnerové.
• Původní název „Křik školáků“ byl o tři roky později nahrazen názvem „Školáčkův speciál“.
• V redakční radě se během šesti let vystřídalo 30 redaktorů z řad našich žáků.
• Původní vedení časopisu, Mgr.Lenka Brunnerová a Mgr.Dáša Kubíková nahradilo ve školním roce 2007/2008 vedení nové.
• Redaktoři, již zkušení z loňských let i noví, budou pracovat pod vedením Mgr.Ivany Horňákové a Mgr.Věry Štičkové.


Současnost:

• Redakce školního časopisu se schází pravidelně každou středu od 14,00 hod. do 15,30 hodin.


• Novými redaktory jsou převážně žáci 7.tříd, dále z 9.tříd a z PrŠ.
• Využití moderní techniky usnadňuje a zrychluje náročnou práci při psaní a vyhledávání zajímavých článků, vhodných ilustrací, naučných kvízů, hádanek a omalovánek.
• Náročný je též tisk, jeho nastavení a následné kompletování časopisu
• Nejdůležitějším úkolem je tedy práce s počítačem, s textovým programem Microsoft Word a s internetem.

Pište nám, co vás zajímá. Oceníme každý dobrý nápad nebo námět ke zpracování a otisknutí.

Náš email: skolspec@seznam.cz