Archiv: !

Ajax

Charakteristika projektu: Má mezipředmětový charakter. Jedná se o prevenci proti sociálně patologickým jevům:
- vychovává k úctě k zákonu,
- učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti,
- přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.