Archiv: !

Školní akademie

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání,
- posiluje své sebevědomí,
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.

Na závěr školního roku proběhla školní akademie, která se již stala tradicí naší školy.
Žáci předvedli pěkná vystoupení, která nacvičovali se svými učiteli. Opět jsme shlédli nápadité vystoupení Základní školy speciální a rozmanitá vystoupení taneční, pěvecká a rytmická Základní školy praktické. Tradičně nechybělo vystoupení v německém jazyce pod vedením p.uč. Mgr. Růženy Fesslové. Novinkou bylo vystoupení hry na flétny pod vedením slečny Martiny Rybínové, studentky konzervatoře, která na naši školu pravidelně dochází hru na flétnu vyučovat.
P.uč. Mgr. Dáša Kubíková, která spolu s p.uč. Mgr. Žanetou Proškovou školní akademii organizovala, celou akci moderovala. Závěrečným slovem p.ředitelky Mgr. Hany Slapničkové byla ukončena jedna z posledních akcí naší školy.


Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Mgr. Ivana Horňáková