Archiv: !

Třídění odpadu, sběr víček

Charakteristika projektu: Třídění odpadů v rámci školy (plasty, papír,…), sběr víček:
- podílí se na ochraně životního prostřed,
- vede k hospodaření s odpady,
- vybudování návyku a pochopení smyslu třídění odpadů,
- druhotné použití vhodných odpadů v rámci pracovního vyučování.


Na naší škole třídíme odpad od roku 2003. Ve třídách jsme měli vyrobené modré krabice na papír a žluté krabice na plast. Od prosince roku 2007 se situace zlepšila. MŠMT podpořilo náš projekt ve výši 50.000,- Kč a my jsme si mohli zakoupit krásné plastové nádoby na třídění odpadu nejen do tříd a školní družiny, ale i do učeben, kanceláří, sborovny a prostor školy. A kolik jednotlivých nádob máme? Celkem máme 48 modrých plastových nádob na papír, 41 žlutých plastových nádob na plast, 2 zelené plastové nádoby na sklo a 2 červené plastové nádoby na nebezpečný odpad. Na chodbách máme 2 velké modré plechové nádoby na papír a 2 velké žluté plechové nádoby na plast. Za třídění odpadu jsou odpovědni všichni žáci, učitelé ve svých třídách, ekohlídka, která kontroluje správné třídění ve třídách, služba na patrech, která odpad vynáší do kontejnerů na papír a plast, které jsou umístěné na pozemku školy a paní učitelka Hofferová, která vše organizuje.