Archiv: !

Zručné dílny

Charakteristika projektu: Soutěž zručnosti – pracovní techniky:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- posiluje schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.