Archiv: !

Les ve škole - škola v lese

Třídy 3.A a 3.B pozorovaly les na začátku podzimu. Sbíraly žaludy, kaštany, šišky a v přírodě si zahrály i hry.
Děti si užily pohyb na čerstvém vzduchu za krásného počasí a nové poznatky získaly prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu i čichu. Přírodniny byly využity v hodinách Člověk a jeho svět a Pracovních činnostech.

Mgr. Žižková Ivana
Foto: Bc. Martina Čáková