Archiv: !

Recyklohraní

Ve škole máme instalovaný zelený box na zpětný odběr vybitých baterií a červený box na zpětný odběr elektrozařízení – staré mp3, rádia, mobily, fény, fotoaparáty, atd. Sbírejte staré baterie a elektrozařízení a noste je do školy, protože všechny tyto předměty se odevzdají a firmy je zrecyklují. Získáme body a z katalogu odměny pro školu. Boxy jsou umístěné na chodbě k bazénu. Pokud si nebudete vědět rady, přijďte se zeptat k p. uč. Hofferové.

Mgr. Jana Hofferová