Archiv: !

Návštěva Ing. Petra Jakubce

Návštěva Ing.Petra Jakubce, člena Rady Ústeckého kraje, v doprovodu Ing. Štěpána Harašty, vedoucího odboru školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje, PhDr. Hany Poloncarzové,vedoucí oddělení organizací a koncepcí, Ing. Miroslava Vacka, vedoucího oddělení ekonomiky krajských financí, se uskutečnila dne 23.1.2009 v prostorách naší školy.

Během prohlídky školy se výše uvedení zajímali o výchovně vzdělávací proces na všech typech škol, o materiálně technické vybavení a zabezpečení školy.
Zajímali se také o práci v autistických třídách na ZŠP a ZŠS, ve třídách se sluchovým a tělesným postižením, které přímo navštívili.

Zájem ze strany zřizovatele nás velmi potěšil.

Mgr. Hana Slapničková
Foto: Ing. Štěpán Harašta