Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Kufr

Zástupci jednotlivých tříd 6. - 9. ročníku se zúčastnili soutěžních her KUFR.
Kufr jsou hry pro výcvik postřehu, paměti, pozornosti a rozvíjí slovní zásobu, komunikaci mezi spolužáky, spolupráci a soutěživost.

Mgr. Kubíková Dáša
Foto: Mgr. Horňáková Ivana