Archiv: !

První pomoc pro žáky 8.tříd

Víte, jak poskytnout člověku první pomoc při zástavě srdce či dechu? Žáci 8. tříd se 10. 3. zúčastnili přednášky na toto téma, kterou vedla členka Českého červeného kříže paní Jana Píšová. Žáci se zaujetím poslouchali její profesionální výklad zásad první pomoci.

Mgr. Jana Hofferová