Archiv: !

Strukturované vyučování

Dne 10. března 2009 se konala na naší škole přednáška paní Pavlištíkové a Hladké na téma strukturované vyučování. Obě přednášející jsou matky chlapců s autismem. Přednáška byla podána velmi poutavým a zajímavým způsobem.
Všechny informace byly doplněny názornými ukázkami. V průběhu přednášky měli účastníci možnost shlédnout desítky strukturovaných úkolů. Na závěr bylo promítnuto video s individuální a samostatnou prací žáka ve škole i v domácím prostředí.
Přednáška byla určena pro pedagogy a rodiče dětí s autismem. Ukázala způsoby, jak pracovat s autistickými dětmi a přiblížila zájemcům problematiku výchovy a vzdělávání těchto dětí.
Děkujeme oběma maminkám za smysluplný čas, který nám věnovaly.

Lenka Plachá, DiS