Archiv: !

Schůzka rodičů a učitelů

Společná schůzka s rodiči a učiteli žáků s diagnózou autismus a pracovnicemi SPC Litvínov se konala ve škole dne 24.3.2009.
Mgr. Lenka Matějovská si povídala s rodiči o jejich dětech. Řešily se problémy a předávaly se i zkušenosti.

Mgr. Hana Slapničková
řed. školy