Archiv: !

Den Země na naší škole - reportáž

Reportáž zpracovaly a díla vyfotily Monika Jašminská a Karolína Trlicová z 9. C.

Den 21. dubna se po celém světě slaví Den Země. V tento den se pořádají soutěže, koncerty, festivaly, úklidové akce a další aktivity.
I naše škola se aktivně zapojila a uspořádala celoškolní akci ke Dni Země s názvem „Květina k svátku“. Této akce se zúčastnilo 23 tříd. Třídy měly za úkol vyskládat květinu z víček od PET lahví, která měla být v rozměrech 80 x 70 cm, tj. cca 700 uzávěrů. Květiny začaly děti skládat v 8.30 hod. v tělocvičně na předkreslený vzor. Uzávěry se nelepily, pouze se vyskládaly, aby se mohly předat do recyklace.

Zeptaly jsme se:
1.Jak se jmenuje paní učitelka, co tuto akci vymyslela?
Žaneta Prošková
2.Proč se tato akce konala?
Je to oslava ke Dni Země.
3.Jak se bude hodnotit tato akce?
Jednotlivé květiny budou hodnotit žáci všech tříd. Na připravený lístek každý žák napíše číslo květiny, která se mu líbí a odevzdá jej do připraveného boxu. Květina s největším počtem hlasů vyhrává. Výherce získá všechna víčka od všech soutěžících, ty následně předá firmě, která víčka zrecykluje na plastové palety.
4.Kdo je novým odběratelem víček?
STABILPLASTIK, spol. s r. o., Měšice
www.stabilplastik.cz

Nejkrásnější květinou byla vyhodnocena květina třídy 7. A, celkem získala od soutěžících 16 100 víček.