Archiv: !

Lesní správa ČR v rámci projektu Les ve škole

Ve čtvrtek 14.5. nás navštívili správci z Lesní správy ČR v Litvínově, aby nám pověděli o lese.
V průběhu přednášky jsme se seznámili se stromy lesa - rozdíly v listech, kůře, vůni a barvě. Žáci si své poznatky o stromech vyzkoušeli na konkrétních příkladech přírodnin, kdy měli za úkol poznat list, jehličí a plody stromů.
Zajímavé bylo vyprávění o zvířatech, kde si žáci mohli prohlédnout lebku prasete divokého a jezevce, rohy muflona a paroží jelena, kožešiny jelena, prasete, kuny, lišky a jezevce. U krabice brouků a motýlů žáky nejvíce zaujal lýkožrout, otakárek fenyklový, roháč apod.
V závěru přednášky získali žáci odměnu za správně zodpovězenou otázku.
Poutavým vyprávěním pracovníci dětem přiblížili, jak zvířátka žijí a jak se máme v lese chovat. Všem třídám, které se zúčastnily, se povídání líbilo a pracovníkům moc děkujeme za poutavé vyprávění a připravené ukázky.

Mgr. Dáša Kubíková, Mgr. Jana Nekolová