Archiv: !

Bezpečná škola

V rámci projektu Bezpečná škola dochází pravidelně do naší školy preventistka Ilona Kozlová, příslušnice Městské policie v Mostě.

Ve třídách s žáky beseduje o sociálně patologických jevech - šikana, kriminalita páchána mládeží, právní vědomí apod.

S třídními učiteli a vedením školy spolupracuje při řešení problémů s obtížně zvladatelnými žáky a při dalších konfliktních situacích.

Mgr. Simona Průšová - výchovná poradkyně
Foto: Mgr. Jana Nekolová