Archiv: !

Vycházky 4.A,B

Třídy 4.A a 4.B podnikly v rámci předmětu Člověk a jeho svět vycházky do našeho okolí, poznávat mosteckou přírodu na stezce Ressl a Benediktu.
Během těchto vycházek děti vypracovávaly úkoly týkající se přírody- hlavními úkoly bylo všímat si stromů, zvířat, květin a ostatních přírodnin, které se nacházejí v lese. Na Resslu děti viděly datla a kachny, ale největším zážitkem byly ropuchy, které se nacházely na každém kroku. Na Benediktu nás zaujal brouk....jméno neznámé..... a osamocená muchomůrka červená. Dětem se vycházky moc líbily.

Mgr. Jana Nekolová