Archiv: !

Praxe studentů

Studenti ze SOŠ InterDACT, kteří plnili koncem května souvislou praxi na naší škole, kromě jiného vydatně pomáhali i v hodinách Informatiky, kde předávali své znalosti našim žákům.

Mgr. Lenka Brunnerová

Foto: Mgr. Dáša Kubíková