Archiv: !

Experiment ve škole

Studentka 3. ročníku Pedagogického lycea Jana Hofferová v rámci své 14 denní praxe,
po domluvě s paní ředitelkou, uskutečnila ve třídě 2. A svůj experiment. Do školy každý den vodila svého psa Danečka.
Cílem experimentu bylo zjistit, zda je vhodné mít ve třídě psa, upevnit vztah mezi žáky a psem, odbourat strach u žáků a vzbudit u nich lásku a zájem o živočicha /psa/, zklidnit žáky
o přestávce, myslet na potřeby psa. Studentka první den své praxe stanovila žákům pravidla, která musí po celou dobu dodržovat, pozvala do školy rodiče, aby je seznámila se psem Danečkem a zajistila si jejich písemný souhlas s pobytem psa ve třídě.
Jaké aktivity ve třídě probíhaly? V hodině Matematiky žáci počítali na tabuli příklady vepsané v kostech, v Českém jazyce studentka četla žákům pohádku o štěňátku, Daneček seděl se žáky na koberci a pěkně poslouchal. V předmětu Člověk a jeho svět studentka žákům ukázala
na Danečkovi části těla savců, dozvěděli se, jak se správně o pejska starat, jak a čím ho krmit, co znamená různý postoj psa. V Tělesné výchově si žáci sami vyzkoušeli házení aportu a zhlédli ukázky agility. Při Výtvarné výchově stál Daneček jako model. Žáci měli za úkol pejska nakreslit. Výtvarné práce se velmi zdařily. Během vyučování chodil pes Daneček volně po třídě, pozoroval žáky. Pokud byl unavený, lehl si do svého pelíšku.
Během celého experimentu nedošlo k žádným problémům. Žáci si Danečka hned oblíbili a byli nadšeni, že si pejska můžou pohladit, dát mu pamlsek, vodit ho po škole při přesunech
do učeben. Žáci, kteří měli velký strach ze psů, se postupně přestali bát a v závěru experimentu si Danečka bez obav pohladili.
Závěrem můžu dodat, že mít ve třídě čínského chocholatého psa /Danečka/ je velkým přínosem nejen pro žáky, ale i pro samotného psa. Velkou výhodou je též, že tento pes nepelichá, je čistý, kůži má hladkou a teplou, je malého vzrůstu a rád se mazlí. Toto plemeno nevadí alergikům, což je velmi pozitivní jev při stoupajícím počtu alergických dětí.
Žáci byli velmi smutní, když se Daneček s nimi loučil. Měli ho velmi rádi, chovali se k němu pěkně a zvykli si na jeho přítomnost ve třídě.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová