Archiv: !

Co se děje na školní zahradě?!

U naší školy je velký pozemek, který je využíván hlavně ke sportovní činnosti a také v hodinách Pracovních činností. V těchto hodinách žáci pracují pod vedením svých učitelů na školním pozemku. Zde se učí pěstovat různé druhy zeleniny, květin i léčivých bylin jak na záhonech, tak ve školním skleníku.
Nyní se žáci z 6.A,B a 7.B,D pod vedením p. uč. Raka a žáci z 7.A,D, 8.C,B a 9.B,A pod vedením p. uč. Honsky pustili s velkým elánem do zvelebování zahrady – vybudování přenosného pískoviště a vytvoření cesty, čímž byl umožněn přístup i žákům na vozíčku do míst, kam se dříve nebylo možno dostat. Za vydatné pomoci žáků vzniká na našem pozemku nové využití zahrady nejen k výuce,ale také k relaxaci a odpočinku.
Žákům šla práce rychle od ruky,a tak přístupová cesta byla vytvořena během několika málo dní.
Žákům za tuto dobře odvedenou práci patří velké díky.

Petr Rak