Archiv: !

Den dětí

Na školním hřišti naší školy proběhl Den dětí pro Základní školu speciální a 1. - 3. třídy Základní školy praktické.

Žáci z 9.C a 8.A pod vedením p. uč. Lenky Šaškové a Mgr. Jany Machové připravili pro své mladší spolužáky krásné dopoledne plné her a soutěží. Děti byly nadšené a jejich bodovací kartičky se plnily obrázkovými razítky, které získaly za každou splněnou disciplínu. Na závěr je čekala sladká odměna.

Děkujeme všem žákům, kteří připravili krásné dopoledne pro naše nejmladší.

Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Lenka Šašková

Prohlédněte si Fotogalerii.