Archiv: !

Výlet Klíny

Nově jsme se vydali na dosud neprobádanou farmu na Klínech.
Autobus nás dovezl na Hájenku, kde měli žáci možnost pozorovat laně. Mnozí z nás byli překvapeni jejich velikostí, do které až mohou vyrůst.
Následně jsme přijeli na farmu, kde se žáci setkali s některými domácími zvířaty. Po důkladném prozkoumání zvířat si žáci opekli buřta a nasvačili se. Díky počasí, které nám přálo, jsme se mohli vydat na neplánovanou procházku vedoucí středem jarních luk.
Pak už nám nezbývalo nic jiného, než nastoupit opět do autobusu a vrátit se domů.

Mgr. Žaneta Prošková