Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

DRAKIÁDA

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Dráčky jsme si vyrobili a pěkně je nazdobili.
Dnes je jejich velký den, vypustíme všechny ven.
Dráčci, draci, dračice, létají nám nejvíce.
A když vzlétnou jako ďas, sejdeme se za rok zas.

Žáci, kteří si vyrobili draky v hodinách předmětu Pracovní činnosti, se zúčastnili tradiční podzimní Drakiády, která se konala dne 23. 10. 2009 na louce před školou, pod vedením p. uč. Miluše Vondráčkové a Lenky Šaškové.
Všech 25 soutěžících tříd se shromáždilo před školou, kde proběhlo focení a poté následoval dračí letecký den.
Počasí nám přálo, a přestože chyběl správný podzimní vítr, spousta draků létala. Na louce se prolétlo také mnoho dalších nesoutěžních draků, kde nebyla splněna podmínka vlastnoruční výroby.
Soutěžící si za svůj výkon odnesli zasloužený diplom.
Akce se zdařila a byla hezkým zakončením školního týdne.

Miluše Vondráčková
Foto: Miluše Vondráčková, Mgr. Iva Horňáková