Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

VÁNOČNÍ PEČENÍ

Charakteristika projektu: Pečení vánočního pečiva, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- přispívá k obohacování vztahů mezi kulturami, jejich tradicemi,
- rozvíjí respektování pravidel práce v kolektivu,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti.
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny, vede k rozvoji vztahů mezi kulturami. Rozvíjí kompetence sociální personální; pracovní.

I letos žáci se svými učiteli využili možností cvičné kuchyňky a v hodinách předmětů Pracovní činnosti a Příprava pokrmů se naučili upéct vánoční cukroví.
Maminky tak získaly zdatné pomocníky.

Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Mgr. Iva Horňáková, Mgr. Lenka Brunnerová, Bc. Martina Čáková