Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

DEN MÉDIÍ

Charakteristika projektu: Informuje o fungování a vlivu médií ve společnosti:
- žáci se ve třech dílnách seznamují se třemi formami mediálního sdělení prostřednictvím:
l. novin a časopisů
2. fotografií
3. televize a rozhlasu
V každé dílně jsou žáci seznámeni s jednotlivými formami sdělení, učí se orientaci v nich a rozdílům mezi zprávou a reklamou. V další části usilují za pomoci techniky (PC,fotoaparát, kamera, magnetofon) o vytvoření vlastního sdělení,
- vede k porozumění obsahu sdělení,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práci, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní.

Jako každý rok, tak i letos se představily některé třídy se svými prezentacemi v projektu Den médií.
Žáci 8.A,B,D a 9.B,C vytvořili v hodinách informatiky pod vedením p. uč. Raka a p. zást. Brunnerové prezentace svých sdělení na různá témata.
Samozřejmě nechyběla i poutavá prezentace našeho školního časopisu Školáčkův speciál, který vede p. uč. Horňáková.

Všem děkujeme za nevšední zážitek.