Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

MASOPUSTNÍ REJ

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

V masopustním reji letos křepčilo více než 100 vymaškařených žáků a učitelů. Velice ukázněné maškary se dostaly do ráže až v závěru svého tažení školou.

Hudební doprovod skvěle zajistili žáci 9. A . Svým zájmem potěšila p. učitelka Kubíková se svými žáky.

Maškarní rej je pro maškary,
maškary pro diváky!!!

Mgr. Jana Machová