Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

MÁŠ PRÁVO NA ŽIVOT V BEZPEČÍ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, výchova k bezpečnosti
(dopravní výchova), bezpečnost při cestě do školy, jízda na koloběžce, dopravní značky, výtvarná soutěž např. dopravní prostředky, apod., dopravní soutěž:
- vede žáky k pochopení významu řádu a pravidel silničního provozu,
- vede k uvědomění si vlastní odpovědnosti za svá rozhodnutí s vědomím jejich důsledků,
- rozvíjí disciplinovanost a vychovává k úctě k zákonu,
- motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat,
- vede žáky k správnému chování v situacích ohrožující život a zdraví.
Přínos projektu: vede k uvědomění si občana jako odpovědného člena společnosti. Vede k rozvoji kompetence občanské.

V rámci projektu Máš právo žít v bezpečí navštívily 4. třídy informační centrum městské policie. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o fungování městské policie, o výbavě, kterou používá a o výcviku policejních psů. Poté žáci sami vyprávěli, kde se setkali s městskými strážníky a na základě jejich vypravování a otázek je preventistka městské policie Lucie Jungmanová poutavou formou upozorňovala na nebezpečné situace a místa, se kterými se mohou setkat. Radila, jak se nebezpečí vyhnout, jak se správně zachovat. Po návratu do školy žáci nakreslili obrázky na téma Práce policie. Výtvarná díla se jim moc povedla a zúčastní se s nimi soutěže vyhlášené policií ČR.

Napsala: Bc. Martina Čáková, Mgr. Ivana Žižková
Foto: Martina Čáková