Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s velikonoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Jako každý rok se u nás ve škole konala velikonoční výstavka. Žáci naší školy zde ukazují každoročně výrobky s jarní a velikonoční tématikou, které vyrábějí v rámci pracovních činností společně se svými vyučujícími.
Malí návštěvníci si zde opět mohli vyrobit drobné předměty s jarní a velikonoční tématikou, které si odnesli domů. Letos to byli kuřátka, pávi, kytičky na špejli i bez, stromečky, ptáčci, zajíčci, tulipány, motýli i kuřátka ve skořápce. Dále si zde žáci MŠ i 1. stupně ZŠ vybarvovali připravená sádrová vajíčka.
Všichni návštěvníci zde mohli zhlédnout výrobu slaného těsta, pletení věnečků z papíru, malování kraslic voskem, zdobení perníčků a výrobu děrovaných kraslic. Mnoho učitelek si domů odneslo recepty na pletýnky – miminka a velikonoční věnec, které na výstavce byly také ke zhlédnutí.
Moc nás těší zájem o naší každoroční výstavku. Některé z učitelek jsem poprosila o vyjádření dojmů, přání a připomínek k naší výstavce a nyní je zde cituji.

Připomínky:
Více perníčků na prodej od paní Perglové. Krásné!
Více perníčků – souhlasím.
Děti by chtěly koupit i výrobky vyrobené vaší školou.
Příští rok více pomlázek!

Přání:
Pro p. učitelky připravit některé šablony výrobků.
Možnost zakoupení šablonek, výstavka i do odpoledních hodin.

Dojmy: ( těch bylo nejvíce):
Děkujeme za krásnou výstavku a nové nápady. (4. ZŠ – přípr. tř.)
Dětská práce je inspirací pro dospělé. Děkuji za uskutečnění výstavky. ( SPŠ Most)
Výstava se nám moc líbila (jako vždy), děkujeme za inspiraci.( 1.B/1.C 14. ZŠ)
Výstava se nám jako každý rok velmi líbila, zaujala nás spousta věcí. Děti si odnesly krásné výrobky a já spoustu zajímavých nápadů. (2.C 15. ZŠ)
Výstava se dětem líbila. (3.A 1. ZŠ)
Výstava byla moc pěkná a inspirativní. Našim dětem se moc líbila. Přejeme hodně úspěchů do další práce. ( MŠ Komořanská)
Výstavka byla krásná a inspirativní, moc se nám výrobky dětí líbily.Děkujeme (MŠ Komořanská)
Výstava je jako každý rok velmi pěkná a inspirativní. Těšíme se již na příští rok. Děkujeme (15. ZŠ)
Každoročně načerpáme inspiraci, dekoraci na velikonoční výzdobu. Hezké, nápadité. Děkujeme. (1. ZŠ Svážná, Most)

Tímto všem děkuji za jejich vyjádření. Připomínky a přání se budeme snažit v rámci našich možností jim do příštích let splnit.
Také bych chtěla velmi poděkovat všem žákům a žákyním, kteří se podíleli na organizaci výstavky a jejím průběhu. Velké díky patří také paním učitelkám a všem, kteří na výstavce předváděli svoje dovednosti a předávali je tak ostatním.
Všem návštěvníkům moc děkujeme, že se přišli na výstavu podívat a těšíme se na ně opět před Vánocemi, kdy se bude konat výstava vánoční.

Alena Niklová – organizátor výstavy