Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

REJ ČARODĚJNIC

Charakteristika projektu: Výroba masek, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky.Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Velký koštětový rej čarodějnic...
...se konal dne 30. dubna 2010 před naší školou. A tak jako každý rok nám přálo pěkné slunečné počasí.

Čarodějnic se letos slétlo 33. Sportovní klání jsme zahájili nástupem a pozdravem. Vkusně oblečené čarodějky a čarodějníci se utkali ve velmi jednoduchých disciplínách - jako například přelet na koštěti nad naším městem, hod vlastnoručně vyrobeným koštětem, přeskok nezapáleného ohně. Všichni soupeřili s vervou a snažili se být co nejlepší. A jak vše dopadlo? Není vítězů ani poražených, neboť každý obdržel diplom.

Velký DÍK patří paní učitelce Vondráčkové – za diplomy, p.uč. Šaškové za přípravu a úklid běžeckých drah, p.uč. Horňákové za fotodokumentaci, všem učitelkám, učitelům, asistentům za aktivní spolupráci a přípravu reje..
Také bych chtěla poděkovat žákům a žákyním ze třídy 7.B a 8.A, kteří pomáhali při přípravě disciplín.
Mgr. Dáša Kubíková

...více na záložce Fotogalerie...