Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

DÁMA

Charakteristika projektu: Stolní hra Dáma:
- rozvíjí smyslové vnímání, pozornost a soustředění,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- vede k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a výkony,
- podporuje zdravou soutěživost,
- vede k poznávání vlastních pokroků a k chápání obecně používaných termínů a pravidel soutěže.
Přínos projektu: Rozvíjí logické uvažování, umožňuje získávání zkušeností v činnostech,
které přinášejí žákům radost, podporuje psychický vývoj žádoucím směrem, žáci se učí
překonávat stresové situace, podporuje proces sebezdokonalování se, žák se učí přijmout svou
prohru a uznat úspěch druhého. Vede k rozvoji kompetence k řešení problémů a k učení.

Turnaj v Dámě proběhl 21.4.2010 v hudebně.
Vítězové:
6. třídy: GEBERT Daniel
7. třídy: SLAVÍK Dominik
8. třídy: MÁLEK Jan
9. třídy: JUŠČÁK František

Školním finalistou a absolutním vítězem se stal, stejně jako v loňském roce, František Juščák z 9.B.

Lenka Šašková