Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

LEHKOATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Charakteristika projektu: Má mezioborový charakter, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahu ve třídě i mimo ni, rozvíjí u žáků sebeovládání:
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli,
- rozvíjí sebepoznání a sebepojetí žáků,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro etické zvládání situací soutěže, konkurence,
- napomáhá naplňovat ve školních podmínkách základní sportovní myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlaví, ochranu přírody při sportu.
Přínos projektu: vede uvědomění si spolupráce a soutěživosti, sebepojetí a sebehodnocení. Rozvíjí kompetence sociální a personální.

Atletický čtyřboj 13.5.2010 - okresní kolo.
- účast 11 soutěžících, 1 náhradník pomáhající při průběhu disciplín.
Výsledky:
- 3. z celkových 4 zúčastněných škol
- 1. v celk. pořadí ml. žáků Jiří Miškanič 5.A (stál na stupínku vítězů ve všech 4 disciplínách)
- 3. v celk. pořadí ml. žáků Karel Bača 5.B
- 2. v celk. pořadí st. žáků Marek Balog 8.D (měl jet na kraj do Lovosic - onemocněl takže nejel)
Dohromady naše škola získala 21 medailí.

David Jirkovský