Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

VYUŽITÍ PC – SOUTĚŽ

Charakteristika projektu: Zásady bezpečného používání internetu, využití internetu k ověření znalostí:
- vyhledávání potřebných informací,
- uplatnění získaných vědomostí a dovedností formou online testu na Internetu,
- zábavnou formou využívání počítačové sítě k ověřování znalostí a získání informací,
- získávání aktuálních informací o bezpečném používání internetu.
Přínos projektu: vede žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za svá rozhodnutí, rozvíjí schopnosti spolupracovat a respektovat pravidla práce v týmu, rozvíjí logické uvažování. Rozvíjí kompetence komunikativní, k řešení problémů a k učení, výběr nejvhodnějšího způsobu řešení problémových situací.

Soutěž Využití PC se konala na naší škole dne 24. května 2010. Této soutěže se zúčastnili žáci 6. - 9. tříd Základní školy praktické.
Soutěžící měli za úkol vytvořit Nový Dokument ve Wordu a do něho vkládat informace, které našli na internetu. Jejich dalším úkolem bylo najít dané vlakové spojení a dále zjistit, co dávají v kině Kosmos 24. 5. 2010 a zároveň zjistit, co ten samý den bude k jídlu ve školní jídelně. A to vše měli poslat na školní e-mail jako přílohu.
Druhý úkol prověřil tvořivost a nápaditost žáků, kteří měli za úkol vytvořit pozvánku na Den dětí.

Soutěže se ve dvoučlenných družstvech zúčastnili:
6.A – Pospíšil Jaroslav, Gebert Daniel
6.B – Balogová Andrea, Šamko Jan
7.A – Chromý Roman, Kovač František
7.B – Slavík Dominik, Madajová Michaela
8.A – Gregorová Alena, Málek Jan
8.B – Martínková Lucie, Wurdák Marian
8.C – Jelša Lukáš, Heráková Andrea
8.D – Mirga Ivan, Janků josef
9.B – Juščák František, Naxer Jiří
9.C – Vajcová Libuše, Černý miroslav

Třídy se umístily takto:
1. místo – 8.C
2. místo – 6.A
3. místo – 9.C

Výherci si odnesli ceny, jako jsou, například Člověče, nezlob se, temperové barvy aj.

Všem výhercům gratulujeme!!! A ostatním děkujeme za účast.

Filip Vašata
foto: Filip Vašata

...více na záložce Fotogalerie...