Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

ŠKOLÁČKŮV SPECIÁL

Charakteristika projektu: Tvorba a vydávání školního časopisu, má mezioborový a mezikulturní:
- rozvíjí schopnost úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace,
- přispívá k využívání vlastních schopností při týmové práci,
- rozvíjí schopnost přiměřeně reagovat,
- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti,
- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy.
Přínos projektu: učí využívat médií jako zdroje informací a kvalitní zábavy, umožňuje získat představy o roli médií ve společnosti, učí využívat vlastních schopností v týmové práce, seznamuje s potřebnou technikou (PC, fotoaparát, kamera, magnetofonem). Rozvíjí kompetenci komunikativní. Zapojení žáků do mediální komunikace prostřednictvím tvorby vlastního sdělení.